images/Logo.png
Број категорија 25
Број скупова података у категорији --Све категорије-- 505

Отворени подаци

Сви скупови података биће доступни и на Националном порталу отворених података data.gov.rs.

Отворени подаци су (јавни) подаци који су доступни електронски у машински читљивом формату на начин да се могу директно користити за развој различитих апликација.

Отворени подаци представљају податке које прикупљају органи јавне власти као део њихове надлежности и уз употребу јавних средстава.

РЗС пружа само оне податке који испуњавају прописе предвиђене Законом о званичној статистици и Законом о заштити података о личности, чиме се у потпуности обезбеђује ниво заштите података о личности.

Отварањем скупова података за јавност, РЗС жели да подстакне реализацију Стратегије за развој е-Управе и других националних и међународних политика.

Отварањем скупова података за јавност РЗС такође жели да подстакне стварање нове вредности и развој креативне економије.

Отворени подаци су намењени свим корисницима који желе да претражују и употребљавају наше скупове података од ИТ стручњака, истраживача, пословних субјеката, новинара, државнe управе, локалне самоуправе и грађана.

Помоћу отворених података које је РЗС учинио доступним могу се развијати апликације, радити визуализација података итд. Отворени подаци могу се бесплатно поново употребљавати.

Уколико имате питања у вези са отвореним подацима, предлоге у вези отварања нових скупова података или идеје за израду апликација или визуализацију података обавестите нас преко имејл адресе stat@stat.gov.rs

Изаберите категорију