images/Logo.png
Број категорија 25
Број скупова података у категорији --Све категорије-- 695

Отворени подаци

Сви скупови података су доступни и на Националном порталу отворених података data.gov.rs.

Отворени подаци су (јавни) подаци који су доступни електронски у машински читљивом формату на начин да се могу директно користити за развој различитих апликација.

Отворени подаци представљају податке које прикупљају органи јавне власти као део њихове надлежности и уз употребу јавних средстава.

РЗС пружа само оне податке који испуњавају прописе предвиђене Законом о званичној статистици и Законом о заштити података о личности, чиме се у потпуности обезбеђује ниво заштите података о личности.

Отварањем скупова података за јавност, РЗС жели да подстакне реализацију Стратегије за развој е-Управе и других националних и међународних политика.

Отварањем скупова података за јавност РЗС такође жели да подстакне стварање нове вредности и развој креативне економије.

Отворени подаци су намењени свим корисницима који желе да претражују и употребљавају наше скупове података од ИТ стручњака, истраживача, пословних субјеката, новинара, државнe управе, локалне самоуправе и грађана.

Помоћу отворених података које је РЗС учинио доступним могу се развијати апликације, радити визуализација података итд. Отворени подаци могу се бесплатно поново употребљавати, под условом да је РЗС наведен као извор.

Уколико имате питања у вези са отвореним подацима, предлоге у вези отварања нових скупова података или идеје за израду апликација или визуализацију података обавестите нас преко имејл адресе stat@stat.gov.rs

Изаберите категорију