images/Logo.png
Broj kategorija 25
Broj skupova podataka u kategoriji --Sve kategorije-- 694

Otvoreni podaci

Svi skupovi podataka su dostupni i na Nacionalnom portalu otvorenih podataka data.gov.rs.

Otvoreni podaci su (javni) podaci koji su dostupni elektronski u mašinski čitljivom formatu na način da se mogu direktno koristiti za razvoj različitih aplikacija.

Otvoreni podaci predstavljaju podatke koje prikupljaju organi javne vlasti kao deo njihove nadležnosti i uz upotrebu javnih sredstava.

RZS pruža samo one podatke koji ispunjavaju propise predviđene Zakonom o zvaničnoj statistici i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, čime se u potpunosti obezbeđuje nivo zaštite podataka o ličnosti.

Otvaranjem skupova podataka za javnost, RZS želi da podstakne realizaciju Strategije za razvoj e-Uprave i drugih nacionalnih i međunarodnih politika.

Otvaranjem skupova podataka za javnost RZS takođe želi da podstakne stvaranje nove vrednosti i razvoj kreativne ekonomije.

Otvoreni podaci su namenjeni svim korisnicima koji žele da pretražuju i upotrebljavaju naše skupove podataka od IT stručnjaka, istraživača, poslovnih subjekata, novinara, državne uprave, lokalne samouprave i građana.

Pomoću otvorenih podataka koje je RZS učinio dostupnim mogu se razvijati aplikacije, raditi vizualizacija podataka itd. Otvoreni podaci mogu se besplatno ponovo upotrebljavati, pod uslovom da je RZSnaveden kao izvor.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa otvorenim podacima, predloge u vezi otvaranja novih skupova podataka ili ideje za izradu aplikacija ili vizualizaciju podataka obavestite nas preko imejl adrese stat@stat.gov.rs

Izaberite kategoriju